Centralne ogrzewanie

    Centralne ogrzewanie jest dziś jedną z podstawowych metod na ogrzewanie budynków. Jego centralność polega na tym, że ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu a następnie rozprowadzane po budynku za pomocą specjalnej instalacji do odbiorników ciepła w pomieszczeniach.

    Instalacja centralnego ogrzewania składa się z centralnego kotła, przewodów rozprowadzających medium ogrzane, przewodów spływowych medium schłodzonego oraz grzejników pokojowych. Przewody wykonane są zazwyczaj z rur stalowych (tzw. czarnych), rur miedzianych lub ze sztucznego tworzywa. Maksymalna temperatura medium obiegowego - 90oC. Grzejniki przyścienne - żeliwne (żeberkowe), stalowe (płytowe lub typu Favier) lub ze stopów aluminium.

    Rozprowadzanie rur CO możemy wykonać w trojaki sposób: albo systemem jednorurowym (dosyć rzadko spotykanym), albo systemem rozdzielaczowym, tudzież systemem trójnikowym. Każda z tych instalacji jest specyficzna i decyzja o wyborze konkretnej z nich wiązać się powinna z uprzednim uwzględnieniem następujących aspektów: typu budynku, liczby planowanych grzejników oraz rozległości systemu CO.

    System jednorurowy jest najmniej popularnym z wyżej wymienionych systemów z uwagi na fakt, iż wraz z oddalaniem się instalacji od kotła woda staje się coraz chłodniejsza przez co wymagane są większe powierzchnie grzejników. System działa na zasadzie poprowadzenia jednej rury bezpośrednio od pionu bądź przewodu głównego do najbliższego grzejnika – rura powrotna zaś działa na dwa sposoby – z jednego grzejnika odprowadza wodę – drugi grzejnik zaś jest przez nią zasilany. System ten zalecany jest wyłącznie do mało rozległych instalacji.

    System rozdzielaczowy jak sama nazwa wskazuje do swego poprawnego funkcjonowania wymaga zastosowania specjalnych rozdzielaczy umieszczanych na każdej z kondygnacji. Za pośrednictwem rozdzielaczy rozprowadzane są odpowiednio przewody – do niego zasilający i powrotny od kotła – od niego zasilający i powrotny do każdego z grzejników. System rozdzielaczowy zyskał swą ogromną popularność głównie z uwagi na fakt małej ilości połączeń – co wiąże się z krótszym czasem montażu instalacji. Dodatkowo gdy jeden grzejnik w tym systemie ulegnie awarii – reszta może nieprzerwanie pracować po uprzednim odłączeniu segmentu który uległ awarii. Warto dodać by montować rozdzielacze w taki sposób aby przewody doprowadzające wodę do grzejników były możliwie jak najkrótsze i najlepiej by były równej długości. Do tego systemu zalecane są rury PE lub miękkie miedziane.

    System trójnikowy swą nazwę zawdzięcza montowanym na rurze rozprowadzającej trójnikom. Od trójników odprowadzane są przewody do każdego z grzejników. Całość systemu opiera się na tym że wspomniana wcześniej rura rozprowadzająca stanowi przyłącze dla kilku grzejników. W tym systemie stosowane są różne rodzaje rur i można je prowadzić na różne sposoby (w listwach przypodłogowych, w podłodze bądz w bruzdach w ścianach). Należy jednak pamiętaj o tym, że rury zalewane warstwą betonu – czyli w wypadku przyłączeń w podłodze – powinny cechować się odpornością na obciążenia mechaniczne.

   

Katon Sp. z o.o. Bajana 31E, 01-904 Warszawa Telefon: +48 22 8694392 Komórka: +48 601271254 Kontakt e-mail: biuro@katon.pl