Centralne ogrzewanie

      Ogrzewanie to proces, dzięki któremu do pomieszczenia dostarczana jest energia termiczna po to, by podnieść lub utrzymać jego temperaturę. Ogrzewanie jest największym i zarazem najdroższym wydatkowaniem energii, dlatego też bardzo ważny jest wybór odpowiedniej metody grzewczej.

Ogrzewanie może być realizowane w sposób:

- tradycyjny (grzejniki płytowe, drabinkowe, kanałowe)
- wodne ogrzewanie podłogowe lub ścienne niskotemperaturowe
- ogrzewanie realizowane przy użyciu odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, instalacje solarne)

(Czytaj więcej)

Ogrzewanie podłogowe

      Ogrzewanie podłogowe występuje jako ogrzewanie elektryczne lub wodne. W przypadku ogrzewania elektrycznego elementem grzejnym są maty grzewcze lub przewód grzejny, które montuje się pod warstwą wykończeniową podłogi. Jest to dosyć szybki, prosty i stosunkowo tani sposób na ogrzewanie podłogowe. Tu jednak zalety się kończą. Wysokie koszty energii elektrycznej powodują, iż koszt pozyskania tej samej ilości energii cieplnej jest w przypadku ogrzewania elektrycznego nawet pięciokrotnie wyższy niż w ogrzewaniu wodnym. Dlatego też ogrzewanie elektryczne poleca się jedynie jako uzupełnienie ogrzewania tradycyjnego w łazienkach lub jako ogrzewanie wejścia do domu czy podjazdu.
  Znacznie tańsze w eksploatacji od elektrycznego ogrzewania podłogowego, ale również w pewnym stopniu od tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, jest ogrzewanie podłogowe wodne, wykorzystujące jako źródło ciepła wodę przygotowaną do tego celu w kotle gazowym kondensacyjnym lub pompie ciepła.

(Czytaj więcej)

Instalacje wodne


      Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) jest to układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
  Instalacje wodne dzielimy na : instalację wodociągową wewnętrzną (prowadzoną wewnątrz budynków), instalację wodociągową zewnętrzną (prowadzoną na zewnątrz od budynku do przyłącza wodociągowego, sieci wodociągowe. W naszej działalności zajmujemy się głównie instalacją wewnętrzną.

(Czytaj więcej)

Uzdatnianie wody


      Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej pozostaje nam własna studnia. Niestety bardzo często okazuje się, że woda z naszej studni nie nadaje się do picia bez uzdatniania. Jest twarda, zawiera żelazo, mangan a nawet bywa zanieczyszczona przez gazy np. amoniak lub siarkowodór. Prawidłowy dobór technologii uzdatniania wody jest dość skomplikowany a jednocześnie ważny dla uzyskania wody o dobrych parametrach. W tym celu należy wykonać analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną próbki wody pochodzącej z ujęcia. Badanie takie daje nam informację o składzie i ilości poszczególnych zanieczyszczeń, bowiem od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich filtrów oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń.

(Czytaj więcej)

Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków


      Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). Rozróżnia się kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną.

      Oczyszczanie ścieków – proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin. Oczyszczanie ścieków realizowane jest w oczyszczalni ścieków za pomocą metod, które dzieli się na: mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne.

(Czytaj więcej)

Solary i pompy ciepła

     Instalacja solarna to zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak kolektory słoneczne, pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła, układy sterujące oraz zespół pompowy. Instalacja służy do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło użyteczne. Proces ten realizowany jest dzięki absorberowi zamontowanemu w kolektorze słonecznym. Zasada działania instalacji solarnej polega na tym, że zgromadzone w absorberze ciepło dzięki płynowi solarnemu (niezamarzający roztwór glikolu) na skutek pracy pompy obiegowej transportowane jest do wymiennika ciepła gdzie oddawane jest wodzie użytkowej. Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwoma rurami miedzianymi o średnicy dobranej do wielkości baterii słonecznej.

(Czytaj więcej)

Kotłownie małej i dużej mocy


      Przepisy którym podlega wykonanie kotłowni różnią się w zależności od mocy kotłowni. Można je podzielić na trzy zakresy - kotłownie o mocy do 30 kW - kotłownie o mocy od 30 kW do 60 kW - kotłowni o mocy powyżej 60 kW. Dla domów jednorodzinnych i innych małych obiektów wystarczy zwykle kotłownia o mocy do 60 kW której wykonanie podlega innym przepisom niż kotłownia większej mocy. Przepisy te regulują rodzaj pomieszczenia nadającego się na kotłownię, jego wysokość i powierzchnię a nawet wielkość okna. Określają także konieczne elementy infrastruktury budynku jak np. zewnętrzny wyłącznik energii elektrycznej czy rodzaj wentylacji w kotłowni.

(Czytaj więcej)

Klimatyzacja i chłodnictwo


     Systemem bardzo często mylonym z wentylacją, a stanowiącym jej funkcjonalne uzupełnienie, jest klimatyzacja. Jej działanie polega na zmianie właściwości powietrza i nadaniu mu optymalnej temperatury oraz wilgotności. Dobór klimatyzacji opiera się na obliczeniach uwzględniających zyski ciepła od nasłonecznienia, od urządzeń działających w pomieszczeniu, od przebywających w nim ludzi oraz wynikające z przenikania ciepła przez ściany i strop. Czasami optymalizacja kosztów inwestycji powoduje wskazanie na dobór urządzeń z wyższej półki cenowej ale za to dającej lepszy efekt eksploatacyjny.

(Czytaj więcej)

Centralny odkurzacz

     Ze względu na swoje liczne zalety a głównie łatwość użycia i skuteczne oczyszczanie domu z kurzu i roztoczy, systemy centralnego odkurzania coraz częściej montowane są w domach jednorodzinnych, apartamentach, rezydencjach jak i dużych obiektach użyteczności publicznej. Można je stosować zarówno w budynkach nowych jak również już istniejących. Kompletny system centralnego odkurzania składa się z następujących elementów: jednostki centralnej (odkurzacza), który jest instalowany na stałe w wybranym pomieszczeniu (np. piwnica, garaż, pomieszczenie gospodarcze); systemu instalacji rur ssących PCV montowanych w ścianach lub podłogach, które łączą gniazda ssące z jednostką centralną; gniazd ssących/automatycznych szufelek, do których bezpośrednio podłączany jest elastyczny wąż; szeregu akcesoriów do sprzątania, które są kompatybilne z elastycznym wężem i umożliwiają wygodne i bezproblemowe odkurzanie różnych powierzchni podłogowych, mebli, firan, ścian.

(Czytaj więcej)

Nawadnianie ogrodów

     Automatyczne systemy nawodnienia to podziemna sieć rurociągów i linii kroplujących dostarczająca wodę do różnego typu zraszaczy wynurzanych lub głowic deszczujących. Rurociągi połączone są specjalnymi złączkami i zaworkami a całość systemu połączona z elektrozaworami, które na sygnał automatycznego sterownika otwierają poszczególne sekcje i nawadniają teren. Podstawą instalacji nawadniania są zraszacze wynurzane, które odpowiednio zakopane w ziemi, nie sprawiają żadnych problemów przy koszeniu trawnika i innych czynnościach wykonywanych w ogrodzie. Odpowiednio dobrane automaty sterujące kontrolują pracę systemu zgodnie z oczekiwaniami właściciela i bez jego ingerencji. Systemy nawodnieniowe są jednym z elementów niezbędnych do uzyskania idealnego trawnika.

(Czytaj więcej)

Instalacje basenowe

     Technika basenowa jest szczególnym przykładem rozbudowanych instalacji sanitarnych do zadań o zwiększonych wymaganiach. O ile budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej ogrzewa się tylko w okresie zimowym, o tyle urządzenia utrzymujące właściwe parametry basenu eksploatowane są przez cały rok. Konieczność stosowania agresywnych środków chemicznych do utrzymania wody basenowej powoduje konieczność zastosowania specjalnych materiałów zarówno wykończeniowych jak i wentylacji o zwiększonej odporności chemicznej. Podstawowym zadaniem projektowym jest właściwe rozplanowanie położenia niecki basenowej oraz atrakcji. Baseny publiczne są projektowane przez biura projektowe i firma wykonawcza „jedynie” realizuje przygotowany projekt wykonawczy mając nieduży wpływ na dobór urządzeń oraz stosowane technologie.

(Czytaj więcej)

Katon Sp. z o.o. Bajana 31E, 01-904 Warszawa Telefon: +48 22 8694392 Komórka: +48 601271254 Kontakt e-mail: biuro@katon.pl