Nawadnianie ogrodów

   Zmiany klimatyczne a jednocześnie większa dbałość o wygląd i estetykę naszego otoczenia coraz częściej skłaniają nas do podjęcia decyzji o zastosowaniu automatycznego podlewania naszych ogrodów i terenów zieleni. Brak odpowiedniego nawadniania roślin w sposób naturalny uniemożliwia prawidłowy wzrost roślin dlatego automatyczny system wyrównuje straty i przywraca właściwy poziom wody według ich naturalnych potrzeb.

   Źródłem wody dla systemu nawadniającego może być studnia lub sieć wodociągowa. W niektórych przypadkach może to być też woda ze stawu lub z innych zbiorników wody. Woda powinna być jednak czysta (pozbawiona mechanicznych zabrudzeń).

   Montaż instalacji nawadniającej należy poprzedzić projektowaniem rozmieszczenia instalacji i wydajności. Należy przy tym uwzględnić nie tylko obecne ukształtowanie terenu, roślinność oraz elementy istniejącej architektury, ale również naturalne zmiany rosnącego ogrodu oraz te planowane przez jego właścicieli.

   Projektując system niezwykle ważne są informacje o wydajności źródła wody, wydatkach zraszaczy a co za tym idzie ciśnieniu wymaganym do pracy instalacji.

   Instalację wykonuje się z rur polietylenowych PE posadowionych w gruncie na głębokości od 20 do 50 cm. Następnie montowane są zraszacze i elektrozawory. Ostatnim etapem jest regulacja kątów pracy zraszaczy oraz wprowadzenie ustawień sterownika.

   Zakładając system nawadniania jesteśmy w stanie zaoszczędzić wodę i czas, który musielibyśmy poświęcić na tę czynność. Przy odpowiednio dobranych urządzeniach sterujących, cały proces podlewania odbywa się bez ingerencji człowieka.

Katon Sp. z o.o. Bajana 31E, 01-904 Warszawa Telefon: +48 22 8694392 Komórka: +48 601271254 Kontakt e-mail: biuro@katon.pl