Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

   Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka niemal całkowicie eliminuje dotychczas stosowany sposób wentylacji budynków. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu. Wzrasta również koncentracja szkodliwych substancji emitowanych przez materiały budowlane i wyposażeniowe, osiągając często wartości toksyczne. Stąd powinno się przykładać szczególną wagę do sprawnie działającego systemu cyrkulacji powietrza. Ponieważ w procesie nawiewu w okresie grzewczym traci się dużo cennej energii cieplnej, stąd coraz częściej w nowo budowanych domach znajdują zastosowanie systemy mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja).

   Zasada działania wentylacji mechanicznej przedstawia się następująco: powietrze jest pobierane przez czerpnię zewnętrzną i za pośrednictwem kanału trafia do centrali. Następnie przez filtr powietrza jest kierowane na wymiennik ciepła. Zimą zostaje w nim podgrzane a latem – ochłodzone.

   Przepływ powietrza odbywa się pod działaniem wyciągu wbudowanego w centralę. Po wyjściu z centrali powietrze jest siecią przewodów rozprowadzane po budynku. Kanały rozprowadzające powietrze powinny być zaizolowane termicznie i posiadać odpowiednie przekroje. Do pomieszczeń „czystych” (pokoje) powietrze świeże wpływa za pośrednictwem nawiewników. Następnie kratki wywiewne wyciągają powietrze zużyte z tzw. pomieszczeń „brudnych” (wc, łazienki, garderoby, kuchnia) i poprzez sieć kanałów wyciągowych przesyłają z powrotem do centrali. Tam wentylator wyciągowy kieruje powietrze poprzez filtr do wymiennika. Wymiennik/rekuperator odbiera ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń i dalej kieruje do wyrzutni powietrza, umieszczonej najczęściej na dachu. Wyrzutnia powinna być umieszczona w możliwie dużej odległości od miejsca w którym czerpane jest świeże powietrze. Zapobiegnie to powrotowi zużytego powietrza do wentylowanych pomieszczeń.

   Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja z rekuperacją, oprócz sprawnie działającej cyrkulacji powietrza w całym budynku, może dać znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania mieszkań. Poza tym rozwiązania te mogą być nieodzowne w walce z powszechnie dziś występującymi alergiami, ponieważ dodatkowo stosowane w nich filtry powietrza, znacznie ograniczają przedostawanie się z zewnątrz wielu alergenów.

   Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) może być połączona z ogrzewaniem nadmuchowym, rozprowadzeniem ciepła z kominka, klimatyzacją pomieszczeń czy gruntowym wymiennikiem ciepła.

Katon Sp. z o.o. Bajana 31E, 01-904 Warszawa Telefon: +48 22 8694392 Komórka: +48 601271254 Kontakt e-mail: biuro@katon.pl