Pomiary online w Stefanowie

KATON
8.5°C
20.1°C
20.3°C
11.2°C
Czerpnia
12.7°C
20.6°C
19.9°C
1