Pomiary online w Warszawie

KATON
3.80 °C
19.80 °C
20.90 °C
11.50 °C
GWC
13.80 °C
20.10 °C
19.70 °C